Uitgebreide Garantie Voorwaarden

Garantie

Garantievoorwaarden worden bepaald door de fabrikant. In de meeste gevallen betreft de garantie 12 maanden en dekt deze enkel de onderdelen.

PantoonBenes Garantie voorwaarden

 • PantoonBenes is een Roland DG Authorized Service Center (RASC)
 • PantoonBenes is een Hewlett Packard Authorized Service Center
 • PantoonBenes is een Authorised partner van Summa, Comagrav, Kala, Lamidesk, Fotoba, Epson, Onyx, SAI, Caldera

Standaard garantie:

 • U krijgt standaard één jaar fabrieksgarantie op uw toestel, tenzij anders vermeld. Verbruiksonderdelen worden echter niet gedekt door deze garantie.   Hieronder vindt u alle details van de standaardgarantie.

Aanvang en duur van de garantie:

 • De garantieperiode vangt aan op de dag dat PantoonBenes het toestel bij u installeert.

Inhoud van de garantie:

 • De garantie dekt de herstelling van het toestel indien het toestel een defect aan materiaal of afwerking vertoont tijdens normaal - door de fabrikant voorgeschreven - gebruik en onderhoud (cfr. gebruikershandleiding).
 • De herstelling omvat het oplossen (al dan niet door het vervangen van defecte onderdelen) van storingen die het normaal werken van het apparaat beletten (cfr. productspecificaties).
 • PantoonBenes neemt tijdens de garantieperiode van één jaar alle wisselstukken voor haar rekening die onderhevig zijn aan fabricagefouten.
 • PantoonBenes engageert zich om onderdelen die verborgen gebreken vertonen te allen tijde te vervangen onder garantie.
 • PantoonBenes verleent drie maanden garantie op herstellingen en onderdelen, indien deze rechtstreeks te wijten zijn aan fabricagefouten.

Verlengde garantie:

 • Roland MAX Warranty: betreft een garantie op de hardware en printkoppen zolang deze binnen de 6 miljard dots stuk zouden gaan.  Deze garantie dekt niet de werkuren, voorrijkosten en vervangonderdelen dewelke in de normale onderhoudskosten zijn opgenomen. De prijs van het onderhoud is afhankelijk van het toestel.
 • Voorwaarden: u dient een 6 maandelijks betalend onderhoudsschema te aanvaarden door een RASC gedurende de looptijd van het contract, het toestel bij een Roland verdeler te hebben aangekocht, uitsluitend Roland originele inkten te gebruiken.

 • Hewlett Packard eCare Pack: betreft een garantieverlenging van 3,4 of 5 jaar en houdt in dat u voor alle kosten betreffende de hardware, alsook de werkuren en voorrijkosten bent gedekt.  Onderhoudswerkzaamheden ten gevolge van het gebruik van de printer, alsook de Service Maintenance Kits en het plaatsen er van zijn niet inbegrepen in het contract.
 • Hewlett Packard Parts&Remote Pack: betreft een verzekering tegen machinebreuk.  Alle benodigde wisselstukken, geen Service Maintenance Kits, die stuk zouden gaan bij het normale gebruik van het toestel binnen de periode van het contract worden hier door gedekt.  Werkuren en voorrijkosten maken geen deel uit van het contract en worden pro rata gefactureerd.

Onderdelen onderhevig aan slijtage of veroudering:

 • Onderdelen die verslijten of verouderen ten gevolge van gebruik, worden niet gedekt door de garantie.
  Voorbeelden van verbruiksonderdelen zijn snijmesjes, wipers en printkoppen, frezen.

Garantie inkten

 • Warranty End Date HP inkten: Er is één belangrijke datum bij HP inkten en dat is de “WARRANTY END DATE”.
  Er wordt dus niet gesproken over “expiration date” of “shelf life”. De WARRENTY END DATE is ook de enige datum die je zult vinden op de cartridges. Dit is de uiterste datum waarop HP de kwaliteit van de print kan garanderen.
  Indien de WARRANTY END DATE bereikt wordt zal de printer een melding geven. Er kan nog wel geprint worden alleen kan HP de optimale kwaliteit niet meer garanderen.

Responsetijd en uitvoering

 • PantoonBenes verbindt zich er toe om uw toestel binnen een zo kort mogelijke tijdspanne weer operationeel te maken.
 • Voor de herstellingen ter plaatse moet de klant de nodige voorzieningen treffen opdat de technicus van PantoonBenes in een passende werkruimte en met de nodige faciliteiten de reparatiewerkzaamheden kan uitvoeren.

Voorrijkosten en werkuren

 • PantoonBenes neemt de werkuren van de herstellingen binnen de garantieperiode voor hun rekening. Werkuren gerelateerd aan onderhoudswerkzaamheden worden wel in rekening gebracht. Zo ook de verbruiksonderdelen die worden vervangen.
 • Voorrijkosten worden gedurende deze garantieperiode gedekt indien de interventie een rechtstreeks gevolg is van een storing te wijten aan een fabricagefout of storing.
  In alle andere gevallen zullen er verplaatsingskosten worden aangerekend. Bij een onderhoud zullen deze kosten bijvoorbeeld worden aangerekend.

Uitzonderingen die NIET gedekt worden door de garantie:

 • Bedieningsfouten
 • Problemen die ontstaan door niet-correct gebruik van de machine. Het correct gebruik staat beschreven in de gebruikershandleiding.
 • Problemen die ontstaan door het niet naleven van het onderhoudsschema, opgelegd aan de gebruiker van de machine. Het onderhoudsschema staat beschreven in de handleiding en wordt verduidelijkt tijdens de installatie of onderhoudstraining.
 • Problemen die ontstaan door het gebruik van de machine buiten zijn beschreven specificaties en omgevingscriteria. Deze staan beschreven in de gebruikershandleiding.
 • Afwijkingen in printen ten opzichte van snijden ten gevolge van:
  • foutief ingestelde waarden in het "user menu" (calibration / print&cut adjustment, speed-up-speed, druk, media profiel,...)
  • temperatuurinvloed op de media (krimpen en uitzetten)
  • niet-conform laminaat
  • Onderdelen die stuk gaan omdat de media niet conform de voorschriften geladen wordt.
  • Problemen ten gevolge van de verkeerde verwerkingstemperatuur bij het lamineren of versneld drogen van de print.
  • Verbruiksgoederen zoals inkt, media, afsnijmessen en snijmessen, frezen of andere.
  • Fouten die veroorzaakt worden door externe factoren komende van derden, zoals PC, bekabeling, hardware-configuratie, stof, statische ladingen, luchtvochtigheid of omgevingstemperatuur.
  • Bij gebruik van niet-conforme of niet-geautoriseerde inkten vervalt elke garantie of recht op bijstand.
  • Fouten of problemen die optreden door foutieve instellingen in de software.
  • Fouten of problemen die optreden door gebruik van ongeschikte ICC-profielen of kleurinstellingen.
  • Fouten of problemen die optreden door gebruik van ongeschikte of niet-conforme media.
  • Onderdelen die de werking van de machine niet belemmeren en geen invloed hebben op de kwaliteit van de toestelle (covers, stand,…).
  • Alle softwaregerelateerde problemen.
  • Schade veroorzaakt door ongelukken of overmacht (bijvoorbeeld storm, blikseminslag, brand, diefstal, waterschade...).
  • PantoonBenes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor inkomstenderving, gevolgschade, verlies van gegevens of kosten voor het herstellen en opnieuw configureren van apparatuur. De klant dient dus regelmatig back-ups te nemen van zijn data en instellingen van de software.

De klant kan zich niet beroepen op garantie

 • Als blijkt dat de klant bij PantoonBenes niet alle openstaande vervallen facturen vereffend heeft.
 • Als het serienummer verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is.
 • Als aan of in de apparatuur wijzigingen zijn aangebracht door derden zonder toestemming van PantoonBenes.
 • Als zonder toestemming van PantoonBenes een onderhoud werd uitgevoerd door een servicecenter dat (op dat moment) niet-geautoriseerd was door PantoonBenes.

Klantenplicht

 • Zorg ervoor dat enkel competente en getrainde medewerkers de machine bedienen.
 • Gebruik de machine in een nette, geacclimatiseerde omgeving met beveiligd voedingsnet en goede aarding.
 • Doe geen modificaties of fysieke veranderingen aan de machine zonder de schriftelijke toelating van PantoonBenes.
 • Respecteer het onderhoudsschema.
 • Gebruik enkel toestelconforme consumables ( inkten, frezen, cutters,...)

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons en wij helpen u graag verder.